Konkurrencerne

På Danish Entrepreneurship Award kan elever og studerende deltage i forskellige konkurrencer. Vi har lavet en oversigt, så du kan se, hvad konkurrencerne går ud på, og hvad du kan forvente af din opgave som dommer.

Der er tre konkurrencer: Projekt Edison, Da Vinci og Idékonkurrencen. Idékonkurrencen er delt op i tre uddannelsesniveauer: grundskolerne (7.-10. kl), ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.  

  

 

 

Projekt Edison 

Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Under et længere forløb vil eleverne stifte bekendtskab med koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. Målet er, at hver gruppe fremstiller et produkt, som de senere skal vise frem på regionale konkurrencer, hvorfra vinderne går videre til landsfinalen på Danish Entrepreneurship Award.

Som dommer i Edison skal du dømme 8-10 grupper. Bedømmelsen foregår som samtale og med afsæt i udleverede bedømmelsesskemaer. Dommergerningen starter med dommerbriefing kl. 9.30 inden den officielle åbning kl. 10, og bedømmelserne varer fra kl. 10.45 til ca. kl. 13. Herefter er der frokost, mulighed for at høre foredrag og se det afsluttende awardshow, der starter kl. 15.

 

Udtalelser fra tidligere Edison-dommere:

 

Henrik Ørum Nissen, iværksætter, foredragsholder og meget andet

 

"Da jeg var ung, var der nogen, der hjalp mig. Så jeg ønsker egentlig bare at give noget den anden vej. Fordi ingen har så travlt, at de ikke kan hive en dag ud af kalenderen til det her."

"Vi får en masse nye idéer. Vi får netværket med en masse andre dommere, som vi ellers ikke har tid til i vores travle hverdage. Vi møder en masse nye mennesker, og har denne dag tiden til virkelig at tale med nogen"

 

Anette Høgh Sonnichsen, projektleder på Opfinderrådgivningen ved Teknologisk Institut

 

"Vi fanger de unge på et vigtigt tidspunkt. De er ikke endnu blevet teoretisk tænkende og fastlåst i, hvad man kan, og hvad man ikke kan."

"Jeg er af den mening, at gode netværk er nogle af de stærkeste kort, vi som virksomhed kan have på hånden."

 "Niveauet er imponerende højt og engagementet er endnu højere. Så har du brug for en vitaminindsprøjtning – så bliv dommer i Edison. Det er derfor, vi er dommere."

 

Da Vinci-konkurrencen

Fonden for Entreprenørskab afholder hvert år Da Vinci-konkurrencen, der er en udstillingskonkurrence. Da Vinci-konkurrencen er for ca. 140 elevteams fra ungdomsuddannelser – EUD, htx, stx og EUX – i hele landet og afholdes på Danish Entrepreneurship Award.

 

Hvert team får tildelt en stand med et nummer. Her præsenterer eleverne deres idé, projekt eller produkt for dommerne. Det sker ved, at man som dommer går rundt til standene og bedømmer de teams, man er blevet tildelt. Bedømmelsen foregår som samtale og med afsæt i udleverede bedømmelsesskemaer. Se bedømmelsesskemaet her.

 

Når alle teams er bedømt, går Top 5 videre til finalen, hvor de skal levere et 3 minutters pitch for et udvalgt dommerpanel, som evaluerer og finder den endelige vinder.

 

Som dommer i Da Vinci skal du bedømme 8-10 teams. Dommergerningen starter med dommerbriefing kl. 9.30 inden den officielle åbning kl. 10, og bedømmelserne varer fra kl. 10.45 til ca. kl. 13. Herefter er der frokost, mulighed for at høre foredrag og se det afsluttende awardshow, der starter kl. 15.

 

Udtalelse fra tidligere Da Vinci-dommer:

 

Henrik Skov, grundlægger og ejer af SkovRejser

 

”Det var dejligt at være en del af. Jeg var overrasket over de mange gode ideer og hvor mange, der faktisk tog det alvorligt. Man kunne jo godt fornemme, at meget af det stadig var på idebasis, men ideerne blev bakket op af statistik og research, hvilket virkelig hævede niveauet. Det overraskede mig meget positivt hvor professionelle de var og hvor lang tid de havde brugt på deres prototyper, plancher og præsentationer. Det har virkelig været en fornøjelse at være med.”

 

Idékonkurrencen 

 

Formålet med Idékonkurrencen er at give alle unge i Danmark mulighed for at teste og afprøve deres nyudviklede idéer uden for uddannelsesrammen. Formålet med Idékonkurrencen er også at skabe et rum, som giver de unge muligheden for på et tidligt stadie i deres entreprenørskabsproces og modtage kvalificeret sparring og rådgivning.

 

Hvad vægtes højest i Idékonkurrencen? 

I Idékonkurrencen belønnes kreativitet, innovative idéer og deres nyhedsværdi. Der fokuseres på idéhøjden, hvor nyskabende opdagelser sættes i forhold til eksisterende idéer og produkter. Idékonkurrencen belønner særligt værdiskabende idéer.

  • I Idékonkurrencen vægtes nyhedsværdi højt.
  • I Idékonkurrencen vægtes realiserbarhed af den nyskabende idé højt.
  • I Idékonkurrencen vægtes evnen til at formidle idéen.

 

Hvordan er forløbet for Idékonkurrencen?

I Idékonkurrencen skal de deltagende teams inden Awarden præsentere deres idé skriftligt, mens de til Awarden skal pitche deres idé mundtligt i to runder. Finalisterne findes på baggrund af scorer fra både den skriftlige præsentation og de to pitches, og vinderne kåres på baggrund af finalescoren.

 

Hvad bedømmes deltagerne på?

I Idékonkurrencen bliver deltagerne bedømt på deres refleksioner over følgende:

  1. Hvordan og for hvem skaber den nyskabende idé værdi?
  2. Hvordan vil idéen kunne realiseres og i hvilken kontekst?
  3. Mulige samarbejdspartnere og netværk?

 

I Idékonkurrencen er det ikke et krav:

  1. At have testet og afprøvet sin idé.
  2. At have udviklet en forretningsplan

 

Den skriftlige præsentation

Deltagerne indtaster før konkurrencen en skriftlig præsentation, som skal bedømmes online af dommerne. Der gives point fra 1-10 (10 er maximumpoint) ud fra dommerens vurdering af præsentation baseret på bedømmelseskriterierne. Bedømmelserne af de skriftlige præsentationer foregår via vores hjemmeside og finder sted ultimo oktober/primo november. 

 

Pitch

Til Danish Entrepreneurship Award skal deltagerne pitche deres idé for nye dommere to gange. Efter hvert pitch giver dommeren feedback, forslag til hvilke rådgivere teamet skal besøge i Rådgivningszonen og ikke mindst point fra 1-10, hvor 10 er maximumpoint. 

 

Pitch-runderne foregår sådan, at hver dommer står ved et cafebord, som er basen for bedømmelsen. Efter tur kommer et team af gangen hen til dommeren, hvor de har fire minutter til at pitche deres idé. Herefter har dommeren fire minutter til stille spørgsmål og give feedback, og derefter er der fire minutter til at notere pointscore på det udleverede bedømmelsesskema, inden det næste team finder frem til dommerbordene. Se bedømmelsesskemaet her.

 

Der er 5-6 omgange pr. pitch-runde, hvilket betyder, at hver dommer bedømmer op til 10-12 teams.

 

Efter pitch-runderne bliver der fundet fire finalister fra hvert uddannelsesniveau, som går videre til finalen, som bedømmes af tre dommere pr. uddannelsesniveau. I finalerne kåres en vinder for hvert uddannelsesniveau. 

 

Dommergerningen starter med dommerbriefing kl. 9.15, og bedømmelserne varer fra kl. 10.30 til ca. kl. 13. Herefter er der frokost, mulighed for at høre foredrag, se finalen kl. 14 og det afsluttende awardshow, der starter kl. 15.

 

 

Udtalelser fra tidligere Idékonkurrence-dommere på grundskolerne:

 

Lars Stig Duehart, Duehart Management

 

"At møde elervernes begejstring er smittende. Dialogen er god og de er lydhøre over for tilbagemeldinger. Der bliver lagt vægt på, at der gives en ærlig tilbagemelding med det positive såvel som det, der ikke er så godt. Der bliver lyttet og lært. Jeg oplever det, at der virkelig er villighed til læring.

At være dommer giver et godt billede af, hvad unge mennesker i skolen har af tanker omkring iværksætteri. Indimellem kan man godt se, at der er nogle idéer, der virkelig kan blive til noget. Disse elever bør man hjælpe.

Som dommer mærker man, at der er mange unge mennesker, som har mod på livet og det at kunne bruge sine idéer og se nytten af tingene. Det er værd at støtte og det er værd at hjælpe dem med. "

 

 Michael Jul-Nørup Pedersen, Erhvervschef, Vejle Kommune

 

"Det er altid herligt at opleve den idérigdom og gejst de unge mennesker kommer med. Og på den store bane endnu mere herligt, at vi er ved at have opbygget en gedigen entreprenørskabskultur helt fra folkeskolen."

 

 

Udtalelser fra tidligere Idékonkurrence-dommere på ungdomsuddannelserne:

 

Søren Danelund Reipurth, advokat i firmaet Johan Schlüter

 

"At være dommer ved Danish Entrepreneurship Award var både spændende og motiverende. De unge deltagere er enormt engagerede, og flere af ideerne er jeg næsten sikker på, at vi kommer til at høre mere til på et senere tidspunkt. At være dommer gav mig desuden et værdifuldt indblik i den ideudvikling, som jeg som advokat beskæftiger mig med at værne om.”

 

Dorte Eg Auerbach, projektleder i Væksthus Syddanmark

 

”Personligt synes jeg, det er sjovt og inspirerende at møde entusiastiske unge mennesker og høre om deres forretningsideer. Samtidig er det rart at kunne opmuntre og give gode råd til deres videre forløb. Jeg bliver faktisk imponeret over, hvor langt mange af dem er kommet.

For Væksthus Syddanmark er det selvfølgelig også relevant at have fingeren på pulsen i det helt unge iværksættermiljø. De bedste deltagere kan jo meget vel blive vores kunder om nogle år.”

 

Udtalelser fra tidligere Idékonkurrence-dommere på de videregående uddannelser:

 

Martin Andersson Boysen, ejer af Two Way Communication

 

"Hvert år som dommer på Danish Entrepreneurship Award er der nok energi i luften til at tænde hele Fredericia. Deltagerne kommer med så vidt forskellige baggrunde, personligheder og ideer, at vi som dommere bliver trænet i at adskille forforståelser og se ideen fra forskellige vinkler. Der er sunde diskussioner mellem alt fra skæve opfindere, corporate-folket, fundere, patentjurister, iværksættere osv."

 

Birgitte Frost Mathiesen, Senior business development manager i Den Sociale Kapitalfond

 

”Jeg deltager meget gerne i hvervet som dommer, da det er både motiverende og relevant for mig at holde mig orienteret mod fremtidens iværksættere og vækstvirksomheder”.