Hvad er Idékonkurrencen?

På Danish Entrepreneurship Award afholder vi hvert år Idékonkurrencen for ca. 2000 unge, hvor formålet er at give alle unge i Danmark mulighed for at teste og afprøve deres nyudviklede idéer uden for uddannelsesrammen. Formålet med Idékonkurrencen er også at skabe et rum, som giver de unge muligheden for på et tidligt stadie i deres entreprenørskabsproces og modtage kvalificeret sparring og rådgivning fra erhvervsfolk og iværksættere fra hele landet.

 

Hvad består Idékonkurrencen af? 

Idékonkurrencen består af både en skriftlig og en mundtlig del, da der er vigtigt at kunne formidle sin idé på begge måder. Den skriftlige del foregår inden Awarden, hvor deltagerne skal indtaste en skriftlig idébeskrivelse, og den mundtlige del finder sted til selve Awarden, hvor deltagerne skal pitche idéen to gange for forskellige dommere. Den samlede score fra både den skriftlige og den mundtlige del afgør, hvem der går videre til finalen.

 

Hvad bedømmes deltagerne på?

Kreativitet, innovative idéer og deres nyhedsværdi bliver belønnet i Idékonkurrencen. Der fokuseres på idéhøjden, hvor nyskabende opdagelser sættes i forhold til eksisterende idéer og produkter. Idékonkurrencen belønner særligt værdiskabende idéer.

 • I Idékonkurrencen vægtes nyhedsværdi højt.
 • I Idékonkurrencen vægtes realiserbarhed af den nyskabende idé højt.
 • I Idékonkurrencen vægtes evnen til at formidle idéen.

 

I Idékonkurrencen bliver deltagerne bedømt på deres refleksioner over:

 1. Hvordan og for hvem skaber den nyskabende idé værdi?
 2. Hvordan vil idéen kunne realiseres og i hvilken kontekst?
 3. Mulige samarbejdspartnere og netværk?

 

Det er ikke et krav i Idékonkurrencen:

 1. At have testet og afprøvet sin idé.
 2. At have udviklet en forretningsplan.

 

Konkurrencespor på grundskoleniveau

Når man tilmelder sig, skal man vælge, hvilket spor man vil deltage i, ud fra hvad idéen handler om:

 • Bevægelse
  - Bevægelse kan enten forstås som fysisk udfoldelse eller åndelig bevægelse.
 • Viden og Verden
  - Dette spor kan bruges i de naturvidenskabelige fag.
 • Velfærd og Samfund
  - Dette spor handler om at skabe en ny form for service, proces eller fundraising. Inspiration kan hentes i lokalsamfundet, i vores velfærdssystem eller i den globale verden.
 • Sprog og Kultur
  - Dette spor kan typisk bruges i dansk, engelsk og tysk, men også historie, kristendom og samfundsfag.

 

Vil du se eksempler på, hvordan sporene kan bruges, kan du læse mere her.