Tilmelding

For at være med i Idékonkurrencen skal læreren registrere sig og oprette de teams, som skal deltage, og tilmelde dem til konkurrencen. Hvert team kan bestå af maks. fem elever. Når teamet er tilmeldt, skal den skriftlige idébeskrivelse af teamets idé indtastes i en formular på ”Min side”.

Deadline for tilmelding OG indtastning af den skriftlige idébeskrivelse er tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 12.00.

 

Kategorier på grundskoleniveau

Når man tilmelder sig, skal man vælge, hvilken kategori man vil deltage i, ud fra hvad idéen handler om:

 • Bevægelse
  Bevægelse kan forstås på mange måder, og det er her en god idé at tænke det så bredt som muligt for at undersøge de mange problemstillinger, som knytter sig til bevægelse. Der er rigtigt mange samfundsmæssige problemstillinger, der er forbundet med bevægelse. Det kan være fysisk bevægelse - mennesker, der bevæger sig, eller mennesker, produkter og ting, der bliver flyttet. Bevægelse kan også forstås som noget åndeligt - at blive følelsesmæssigt bevæget, og det kan være religiøst eller som f.eks. klimabevægelsen.

  Det kan være en god idé, at jeres problemstilling tager afsæt i de fag eller emner, I har arbejdet med i skolen. Fag som kunne knytte sig til Bevægelse kunne være kulturfagene (historie, kristendomskundskab/religion, samfundsfag, arbejdskendskab), idræt og musik.

 • Viden & Verden
  Viden & Verden rummer mange potentialer og muligheder, da der kan arbejdes med globale problemstillinger, som rækker ud over landets grænser. Det globale udsyn er centralt for arbejdet i Viden & Verden, men der kan også arbejdes med problemstillinger, som eleverne ser lokalt, men hvis løsninger kan have global effekt.

  Overvej om I har arbejdet med et fagligt forløb eller emne, som kan inspirere eller danne afsæt for jeres videre arbejde med problemstillinger. Fag som kunne knytte sig til Viden & Verden kunne være naturfagene (fysik/kemi, biologi, geografi), matematik, samfundsfag og historie.

 • Velfærd & Samfund
  Vores samfund er i konstant udvikling, og det kræver, at vi løbende omstiller os og skaber nye værdiskabende løsninger på de problemstillinger, der opstår omkring os. I Velfærd & Samfund kan der arbejdes med problemstillinger, som gavner og skaber værdi i det nære, lokale samfund, som eleverne er en del af. Det er vigtigt at finde en problemstilling, som tager afsæt i den virkelighed, der omgiver eleverne.

  Overvej, om I har arbejdet med et fagligt forløb eller emne, som kan inspirere eller danne afsæt for jeres videre arbejde med problemstillinger. Fag, som kunne knytte sig til Velfærd & Samfund, kunne være samfundsfag, historie og dansk
 • Sprog & Kultur
  I en globaliseret verden, som den vi lever i, er behovet for at tænke muligheder på tværs af kulturer stigende. Derfor er det vigtigt at kunne gribe de problemstillinger, der opstår på baggrund af kulturelle og sproglige forskelle, og forene forskelligheder på tværs af kulturer. I Sprog & Kultur kan idéerne skabe løsninger, der giver både kulturel, social og økonomisk værdi.
   
  Det kan overvejes, om I tidligere har arbejdet med et emne eller fagligt forløb, som kan danne baggrund for udvikling af idéerne i Sprog & Kultur. Det ligger naturligt at bruge sprogfagene, men også historie, kristendom og samfundsfag kan inddrages.

 

Vil du se eksempler på, hvordan kategorierne kan bruges, kan du læse mere her.

 

Du tilmelder dig og dine elever her.

 

Hvordan tilmelder man sig?