Hvad er Idékonkurrencen?

På Danish Entrepreneurship Award afholder vi hvert år Idékonkurrencen for ca. 2000 unge, hvor formålet er at give alle unge i Danmark mulighed for at teste og afprøve deres nyudviklede idéer uden for uddannelsesrammen. Formålet med Idékonkurrencen er også at skabe et rum, som giver de unge muligheden for på et tidligt stadie i deres entreprenørskabsproces og modtage kvalificeret sparring og rådgivning fra erhvervsfolk og iværksættere fra hele landet.

 

Hvad består Idékonkurrencen af? 

Idékonkurrencen består af både en skriftlig og en mundtlig del, da der er vigtigt at kunne formidle sin idé på begge måder. Den skriftlige del foregår inden Awarden, hvor deltagerne skal indtaste en skriftlig idébeskrivelse, og den mundtlige del finder sted til selve Awarden, hvor deltagerne skal pitche idéen to gange for forskellige dommere. Den samlede score fra både den skriftlige og den mundtlige del afgør, hvem der går videre til finalen.

 

Hvad bedømmes deltagerne på?

Kreativitet, innovative idéer og deres nyhedsværdi bliver belønnet i Idékonkurrencen. Der fokuseres på idéhøjden, hvor nyskabende opdagelser sættes i forhold til eksisterende idéer og produkter. Idékonkurrencen belønner særligt værdiskabende idéer.

 • I Idékonkurrencen vægtes nyhedsværdi højt.
 • I Idékonkurrencen vægtes realiserbarhed af den nyskabende idé højt.
 • I Idékonkurrencen vægtes evnen til at formidle idéen.

 

I Idékonkurrencen bliver deltagerne bedømt på deres refleksioner over:

 1. Hvordan og for hvem skaber den nyskabende idé værdi?
 2. Hvordan vil idéen kunne realiseres og i hvilken kontekst?
 3. Mulige samarbejdspartnere og netværk?

 

Det er ikke et krav i Idékonkurrencen:

 1. At have testet og afprøvet sin idé.
 2. At have udviklet en forretningsplan.

Kategorier på ungdomsuddannelserne

Når man tilmelder sig, skal man vælge, hvilken kategori man vil deltage i, ud fra hvad idéen handler om:

 • Science & Technology
  Ideer, der med ny teknologi eller ny anvendelse af teknologi har potentiale til at skabe værdi for en målgruppe
 • Society & Globalization
  Ideer, der har potentiale til at skabe social eller samfundsmæssig værdi for en målgruppe
 • Trade & Skills
  - Ideer, der har potentiale til hurtigt at komme på markedet

 • Business & Service
  Ideer, der har potentiale til at skabe kommerciel værdi

 

Vil du se eksempler på, hvordan kategorierne kan bruges, kan du læse mere her.