Hvad er Idékonkurrencen?

På Danish Entrepreneurship Award afholder vi hvert år Idékonkurrencen for ca. 2000 unge, hvor formålet er at give alle unge i Danmark mulighed for at teste og afprøve deres nyudviklede idéer uden for uddannelsesrammen. Formålet med Idékonkurrencen er også at skabe et rum, som giver de unge muligheden for på et tidligt stadie i deres entreprenørskabsproces og modtage kvalificeret sparring og rådgivning fra erhvervsfolk og iværksættere fra hele landet.

 

Hvad består Idékonkurrencen af? 

Idékonkurrencen består af både en skriftlig og en mundtlig del, da der er vigtigt at kunne formidle sin idé på begge måder. Den skriftlige del foregår inden Awarden, hvor deltagerne skal indtaste en skriftlig idébeskrivelse, og den mundtlige del finder sted til selve Awarden, hvor deltagerne skal pitche idéen to gange for forskellige dommere. Den samlede score fra både den skriftlige og den mundtlige del afgør, hvem der går videre til finalen.

 

Hvad bedømmes deltagerne på?

Kreativitet, innovative idéer og deres nyhedsværdi bliver belønnet i Idékonkurrencen. Der fokuseres på idéhøjden, hvor nyskabende opdagelser sættes i forhold til eksisterende idéer og produkter. Idékonkurrencen belønner særligt værdiskabende idéer.

 • I Idékonkurrencen vægtes nyhedsværdi højt.
 • I Idékonkurrencen vægtes realiserbarhed af den nyskabende idé højt.
 • I Idékonkurrencen vægtes evnen til at formidle idéen.

 

I Idékonkurrencen bliver deltagerne bedømt på deres refleksioner over:

 1. Hvordan og for hvem skaber den nyskabende idé værdi?
 2. Hvordan vil idéen kunne realiseres og i hvilken kontekst?
 3. Mulige samarbejdspartnere og netværk?

 

Det er ikke et krav i Idékonkurrencen:

 1. At have testet og afprøvet sin idé.
 2. At have udviklet en forretningsplan.

 

Kategorier på de videregående uddannelser:

Når man tilmelder sig, skal man vælge, hvilken kategori man vil deltage i, ud fra hvad idéen handler om:

 • GreenTech
  - Optimeret ressourceudnyttelse, genbrug og grønne løsninger. Det kan være fokus på muligheder inden for bæredygtig livsstil og forretninger, demografiske udfordringer, urbanisering, nye teknologiske muligheder, produktudvikling, digitalisering, deleøkonomi.

 • Social Entrepreneurship
  - Skabelse af social værdi for individ eller samfund, nationalt eller globalt. Det kan være fokus på samfundsforandrende tiltag, demografiske udfordringer, uddannelsesudvikling, urbanisering, nye teknologiske muligheder og produktudvikling, digitalisering og deleøkonomi.

 • LifeTech
  - Udvikling inden for velfærd, sundhed eller læring. Det kan være fokus på forbedring eller optimering af livs- og sundhedsmæssige udfordringer, nye brugeroplevelser, ny teknologi og produkter, finansiel teknologi, digitalisering og deleøkonomi.

 • Serviceinnovation
  - Udvikling af oplevelses- og brugerdesign. Der kan være fokus på udvikling eller optimering af produkter og servicedesign, oplevelser og events, finansiel teknologi, robotteknologi, digitalisering og deleøkonomi.