21 aug 2019  /  Award-dansk

Idékonkurrencen kort fortalt

Vidste du, at med ca. 2000 deltagere er Idékonkurrencen den største konkurrence på Danish Entrepreneurship Award?

Vi har en række konkurrencer på Danish Entrepreneurship Award, men den største er Idékonkurrencen. Her deltager ca. 2000 elever og studerende fra 7. kl. og op til de korte og mellemlange videregående uddannelser, hvor de får feedback og sparring på de idéer, de har arbejdet med i undervisningen frem mod konkurrencen. Sparringen kommer fra erhvervsfolk og iværksættere fra hele landet, som gerne vil give de unge et skub i den rigtige retning, så deres idéer kommer ud over rampen.

 

Skal eleverne fra 7. kl. så dyste mod de videregående studerende?

Nej. For i virkeligheden er Idékonkurrencen ikke én, men tre konkurrencer, én for hvert af de tre uddannelsesniveauer.

 

Du kan læse meget mere om Idékonkurrencens formål, indhold og kriterier på:

Idékonkurrencen for grundskolen (7.-10. kl.)

Idékonkurrencen for ungdomsuddannelserne

Idékonkurrencen for de videregående uddannelser