Norden Engineering

To studerende fra DTU har udviklet en løsning målrettet spildevandsrensning - en løsning, der er så god, at de blev tildelt et Verdensmålsmikrolegat.

 

”Vi har udviklet en ny innovativ filtreringsløsning, der ikke anvender mikroplast til slamafvanding på rensningsanlæg. Samtidig kan løsningen reducere strømforbruget med op til 50%. Vi har en lille prototype, og mikrolegatet skal sammen med andre midler, vi har søgt om, finansiere en større prototype, der kan testes ude på rensningsanlæg,” forklarer Christoffer Cady, der tilføjer, at Norden Engineering allerede har kontakt med alle spildevandsselskaberne i hovedstadsområdet.